oktober 19, 2021

Mantle og Hof-venskab

Mantle

Mantle repræsenterer en forbindelse mellem en Changeling og de elementer og følelser som det bestemte Hof denne tilhører. Jo mere en Changeling lever efter hoffets idealer og følelser, jo mere stiger denne i Mantle. Så selv én der måske ikke lever det mest respektable liv, vil opleve at møde en vis form for respekt hvis dennes Mantle er høj, alene for at kunne leve i så tæt kontakt og overensstemmelse med sin årstid.

Når en Changeling vælger et Hof indgår denne en Ed med årstiden og Changelingens Wyrd binder den stærkt sammen med årstidens følelse og tid. I bytte for eden får Changelingen hofmantle, en overnaturlig tilføjelse til dens seemings udseende der reflekterer årstiden for hoffet. Denne Mantle er ikke synlig for dødelige.

At vælge et Hof er en seriøs ting og at skifte Hof er ikke noget man bare gør. I det man bryder med sit Hof bryder man også den Ed man har indgået med årstiden. En Changeling der har prøvet at skifte vil opleve at det at bruge sine gamle årstidskontrakter vil være svært.

Som eksempel på Mantle indenfor Årstidshoffene kan følgende nævnes: 
Forår – Blomsterskud, lyse farver, grønne blade.
Sommer – Sommerblomster, skarpe farver, mørkegrønne blade.
Efterår – Jordfarver, orange og røde blade, ingen blomster men eksempelvis bær.
Vinter – Kolde farver, bare grene, is og frost (i begrænset omfang).

Hof-venskab

Hvor Mantle er en fysisk ting, så vel som en social ting, er hof venskab en ren social ting. Det er et tegn på hvor respekteret og vellidt man er i andre hof. Hvis du ikke holde dine venskaber og relationer ved lige, kan du miste dit hof venskab. Hofmedlemmer i andet hof vil med større sandsynlighed støtte dig eller hjælpe dig i en konflikt imod andre hofmedlemmer hvis det ikke er noget der underminerer deres egen position.