oktober 19, 2021

Før du tilmelder dig

Ved tilmelding skal du notere 3 karakteroplæg du ønsker at spille i uprioriteret rækkefølge. Det skal alle være karakterer du ønsker at spille ligeligt. Ved flere tilmeldinger på samme karakter trækkes der lod. Det er ikke muligt at tilmelde sig i par. Det fulde arrangøroplæg vil først blive tildelt spilleren efter fordeling af karakterer. Nedenstående er 3 ting du skal være opmærksom på ved tilmelding.

Alder:

Nogle karakterer vil på forhånd have en aldersmarkering. Alder inddeles i 4 kategorier:

Ung: 16-18 år

Ung-voksen 19-25 år

Voksen 26-40 år

Ældre: 41+

Hvor der ikke er markereret alder, vil det være op til spilleren selv at indskrive dette i deres BG.

Køn:

Det er muligt at spille en karakter af modsatte køn efter aftale med mestrene. 80erne er en tidsalder med flydende identitet, tænk David Bowie, men alle karakterer til scenariet vil identificere som enten mand eller kvinde.  

Det er også muligt at spille at spille homoseksuel, set ud fra tidens tendenser. Noter venligst dette i din baggrundshistorie.

Alle karakterer er skrevet som kønsneutrale og vil kunne blive spillet af begge køn.

Skræk-o-meter:

Alle karakterer er inddelt i 3 kategorier i forhold til hvor traumatiske og dystre deres fulde arrangøroplæg er.

  1. Let hjertesorg, fyringer, lettere økonomiske problemer.
  2. Svære økonomiske problemer som hjemløshed, utroskab/skilsmisse, let vold eller fængels straf.
  3. Mord/drab, incest/voldtægt, personskade eller alvorlige psykiske problemer.

Disse er tænkte eksempler og ikke en facitliste. Vi beder vores spillere overveje grundigt inden man tilmelder sig i den sidste kategori. Alle roller vil have lige mange relationer og pre-skrevne plot hooks til scenariet uafhængigt hvilken kategori de ligger i. Det er derfor meget vigtigt at understrege at Skræk-O-Meter intet har noget at gøre med hvor meget dybde der er i karakteren.
Det er altid muligt at skifte før spil hvis man ønsker at op eller nedjustere niveauet. Der findes tryghedszone i mesterbunkeren under hele scenariet.