oktober 19, 2021

Hof beskrivelser

Årstidernes Hof i Freeholdet Løvfaldet

Forårshoffet:

Passion er en følelse som du selv kontrollerer. Uanset hvad andre gør, vil det altid være din egen følelse, altid være dit eget valg at følge den. Livet er ikke ment til at være trist, men selv når det giver dig en bitter smag i munden så lad det fylde dig, for at føle er at leve. Det er hvad passion gør ved dig. Den får dig til at leve livet fuldt ud; til tider får det dig måske til at leve livet så meget at du glemmer dig selv eller andre. 

Forårshoffets Changelings er kendt for deres passion og deres frie vilje. Mange vil måske se på dem og undres over, hvordan de kan holde fast i deres frie måde at leve livet på uden de er blevet påvirket af deres tid i Arcadia, men det er ikke sådan det er. De husker tiden, og de husker dem der ikke var stærke eller heldige nok til at komme ud. De omfavner denne verdens passion for at huske hvorfor de stak af, og hvorfor de aldrig nogensinde frivilligt vil vende tilbage.

Hoffet mener at man ikke skal lade sig begrænse, og at man skal leve livet fuldt ud. For mange af dem er deres minder om tiden i Arcadia fyldt med begrænsninger, selv de der måske har haft længere snor end andre var stadig frataget hvad de ønskede allermest; frihed, familie og deres elskede. Selvom mange af disse ting stadig er gået tabt for dem, gør de alt for at genopbygge deres liv. De prøver at glæde sig over livet, og at finde nye ting at finde glæde i, og ikke kun fordi de engang ikke havde det, men fordi hvis de lod deres minder om tiden i Arcadia drive al glæde og lykke væk, kunne de ligeså godt være blevet derinde.

Der er ikke mange regler i dette hof, men en af dem er ”Din passion er din egen.” Det vil sige at ingen skal dømme dig på din passion, og du skal ikke dømme andre på deres. Du er måske ikke enig i hvad andre vælger at være passionerede omkring, men de har retten og friheden til selv at vælge. Din passion er din egen eneste sande følelse, og ikke noget som du skal eller kan blive pålagt af andre. Den er der, og det er ikke noget du skal kæmpe imod. At benægte den er som at benægte en del af dig selv, og hvis man ignorerer den for længe vil den komme ud af kontrol eller værre endnu, dø ud. Den er, ergo er du. Dette er også noget de hjælper andre Changelings til at forstå; Alle har en passion, skam dig aldrig over den. Hvis du vil lade den være hemmelig er det dit valg, men lad ingen få dig til at skamme dig over den. De ting du vil have, og de ting du er villig til at gøre for at opnå dem, er dit eget ansvar.

Passion kommer sjældent uden en pris, så hvis noget går galt eller bliver besværligt, kan du ikke stole på at nogen kommer og rydder op efter dig. Lev livet fuldt, leg med livet fuldt, elsk fuldt ud, men vid at byrden fra dine valg falder på dine skuldre og ikke andres.

Regenten

Regenten af Foråret bliver udvalgt af Wyrden, men kan udfordres efter gammel traditionel Femkamp, hvor vinderen får lov til at sidde som regent. Femkampen består normalt af en traditionel konkurrence på poesi, og efterfølgende 4 konkurrencer mellem dualanterne. Disse konkurrencer vælges fælles af medlemmerne i hoffet.
I alle konkurrencerne er det altid den siddende Regent som lægger ud.

Højtider

Af højtider i hoffet kan følgende nævnes:

Hjemkomstfesten – Hvert år holder Forårshoffet en kæmpe hjemkomstfest. Normalt bliver denne afholdt på en fast dato, men kan få ændret datoen for at ære en specifik Changeling, specielt hvis dette er en person som næsten lige er sluppet ud af Arcadia. 
Hjemkomstfesten er en fejring af alle Freeholdets medlemmers flugt fra slaveriet i Arcadia. Freeholdet bliver dækket med blomster og oppyntet til en kæmpe fest. Enhver Changeling som er undsluppet siden sidste Hjemkomstfest, får tilbudt en æresplads ved højbordet for at fejre at de endelig er kommet tilbage til den virkelige verden igen.
Alle i Freeholdet er inviteret, og det forventes at alle ”giver den fuld gas”. Overraskende nok, så er dette ikke et problem for de fleste gæster.

Præsentationen af Æbler – Hvert medlem i hoffet skal præsentere et æble i gave til Forårsregenten. Æblet skal være skabt af deres egne hænder; det kan være snittet i træ, lavet af voks eller være blomstret af Changelingen selv, men det må ikke være blevet købt eller bestilt på anden måde. Alt efter evner, ressourcer og forsigtighed, så kan æblet rangere fra et gyldent mesterværk til en grim tegning i farvelade. En Changeling har gjort det til sin mission at han hvert år vil lave et digt, som indfanger essensen af et æble. Man behøver ikke selv at overdrage sit æble til Regenten, men det skal leveres på en eller anden måde.
Når alle æblerne er leveret til Regenten, så udpeger Regenten en Changeling fra Hoffet som derefter skal tage alle æblerne som de skal begrave eller skjule ved andre træer, så de aldrig bliver set igen.


Sommerhoffet:

Vrede er den følelse som kan fylde alle med en destruktivitet, men det er også den følelse som får os til at kæmpe for hvad vi har ret til. Den der fylder vores hjerter med varme når vi oplever uretfærdighed. Mange ser vrede som noget der skal holdes i skak, men for nogen er det drivkraften der får dem til at leve deres liv.

Det er denne følelse som Sommerhoffet trækker deres kræfter fra, der hvor de finder viljen til livet og kampen mod hvad end de møder. 

Sommerens hof er et hof bestående af meget forskellige individer. Fælles for dem alle er dog at de bærer en hvis form for vrede og især kampgejst i deres sjæl. En vrede og kampgejst der hjælper en til at komme videre i livet efter tiden i Arcadia.  Denne vrede og kampgejst kommer til udtryk på forskellige måder. Nogen tager kampene fysisk og bekæmper hvad der nu kommer af trusler fra den anden side af hækken, hvor andre bruger den i mere mentale og politiske kampe imod den uretfærdighed der kan findes et sted som Danmark. Nogle bruger meget af deres tid på at hjælpe mennesker med at finde vej gennem livets nedture for at holde fast i at de ikke skal blive hvad de var engang.

De ser sig selv som beskyttere af de uskyldige, om det så er mennesker eller Changelings. Dette forsvar behøver som sagt ikke være det fysiske forsvar. Mange tager kampene der hvor de skal kæmpes, om det så er i retssale, i form af frivilligt arbejde, i hjemmet eller f.eks. politisk. De er der for at forsvare de svage på alle måder.

Hoffet er der for at hjælpe alle Changelings med at forstå den vrede som de mener er en del af alle efter tiden i Arcadia, for hvis man lader vreden styre og overtage så skaber man et kaos som ikke er godt for fælleskabet. Og fælleskabet er hvad der er det vigtigste for Sommmerhoffet. Ingen skal stå alene, en for alle og alle for en. De er skulderen man kan græde ved og skulderen man står ved siden af i kampen.

Det er hoffet for retfærdighed, og ingen bliver straffet unødvendigt; alle får en chance for gøre bod. Selvom den bod i nogles øjne måske ikke altid passer til forbrydelsen, for vrede er ikke altid så retfærdig som man vil gøre det til.

I Sommers øjne har alle der har været i Arcadia, været udsat for en form for misbrug, blevet brugt, plaget. Selv de der ikke har kæmpet fysisk, og måske i manges øjne har haft det let, har været udsat for en form for misbrug: de er måske blevet formet til at blive en smuk udgave af sig selv, hvori de har glemt hvem de var før, blevet til noget som de ikke selv ønskede. Det er dette Sommerhoffet vil være en mur imod. De ønsker aldrig at det skal ske for nogen Changeling igen, og er der nogle der prøver, vil de mærke Sommerens vrede i samlet flok.

Regenterne

Sommer har 2 poster. En Krigsregent og en Taktisk Regent.
Krigsregenten er den som sidder med styringen i krigstider, og ellers i Sommer- og Vinterperioderne, hvis der ikke er fare på færde. Denne er udvalgt af Wyrden.
Krigsregenten bruger primært sin tid på at styrke hoffet både internt og eksternt, men også på at vise at de er hoffet som står for kamp.

Den Taktiske Regent sidder i Forårs og Efterårs perioderne og bruger primært sin tid på at skabe politiske alliancer uden for hoffet.
Denne post bliver udpeget af enten Regenten eller hoffet som helhed og kan udskiftes. Det er også denne der træder i Regentens sted hvis Regenten er forhindret. Ligeledes sørger Den Taktiske Regent for at alle er tilfredse i deres eget hof, også selvom der ikke er nogen fare på færde.

Højtider

Af højtider i hoffet kan følgende nævnes:

Den Royale Jagt – Den første sommerdag starter altid ud med en fællesjagt for Hoffet ledet af Krigsregenten. Hoffet samler sig normalt uden for hækken, og går derefter på jagt efter et væsen som har generet Freeholdet igennem længere tid. Størstedelen af tiden er dette et specifik hækvæsen, men andre væsner har også været jaget igennem tiden. Jagten løber fra solopgang til solopgang.

Sørgedagen – Dagen, hvor hoffet mindes deres døde. Normalt indebærer det at der bygges en stråmand som ligner en af hoffets fjender, som man derefter sætter ild til. Derefter bliver der normalt foretaget en blodsofring, hvor man ofrer et større dyr som en gris, hest eller lignede. Til sidst en fest hvor man spiser god mad og drikker sig godt fordrukne. Denne dag er kun for sommerhoffet.


Efterårshoffet:

Frygt er en følelse som alle skabninger, store som små, lader sig mærke med og til tider lader sig styre af. Man lader sig styre af sin frygt til mange ting: for at miste, for at miste kontrol, for at dø, for det ukendte og for at blive slæbt skrigende tilbage til Arcadia. Frygt er den største følelse. En følelse som bringer folk sammen, en følelse som man kan være fælles om. Det er følelsen der ligger bag andre følelser. Frygt får vreden til at gro, uden frygt føles passion ikke rigtig, og uden frygt kan sorg ikke komme frem. Frygt kan være en lammende ting som forhindrer livet i at vokse, men samtidig kan det være det der får dine sanser til at skærpes, og får dig til at værdsætte hvad du har.

Efterårshoffet er hoffet for frygt, følelsen som alle skabninger store som små lader sig mærke med og til tider lader sig styre af. Men for medlemmer af dette Hof er det ikke bare frygten i sig selv der er det vigtige, men det at forstå den. For at gøre dette må man kigge på grunden til den, og hvorfra den kommer. Man må lære den enkelte frygt at kende og prøve at komme tæt på dem.

Dette gør dem til det hof der kan have sværest ved at balancere mellem at blive opslugt af deres hoffølelse eller kontrollere den. Frygt er en allestedsnærværende følelse, både når den er din egen, og når den er andres. Samtidig er det et hof med en stor forståelse for det enkelte medlem netop fordi de bruger tid på at se på den enkeltes frygt.

Hoffets rolle i Freeholdet er meget dobbeltsidig. Frygten kan bruges til at skubbe fjenden tilbage i deres gemmer, sprede frygt for at beskytte, men samtidig er de der til at hjælpe Freeholdets andre medlemmer til at forstå og konfrontere deres egen frygt. De hjælper dem til ikke at lade sig styre af deres frygt, men at indse den er der og acceptere den for bedre at kunne leve deres liv, for uden frygt værdsætter man ikke hvad man har. Hvis man ikke har frygten for at miste, så tager man det man har for givet.

For Efterårshoffet er Magi vigtigt. De mener at det er derigennem, at man kan bekæmpe de Sande Feer. Bekæmpe dem med de evner og midler som de selv har givet Changelings i form af Kontrakter, Eder, og aspekter af Wyrdens magi. De frygter ikke de evner de er givet, men ved at det for mange andre Changelings er et minde om hvad de er blevet til, og derfor både kan være en gave og en forbandelse.

En ting som man på mange måder er utilpas ved at have fået, men som man samtidig ikke vil undvære, fordi det giver en sikkerhed. De mener at man skal behandle denne magi med respekt og varsomhed, for den som ikke gør det, er en potentiel fare for dem omkring ham.

Regenten

Efterårets regent bliver valgt af Wyrden.
Selvfølgelig kan der opstilles mistillidskvotum og derved kan den siddende regent udfordres. Dette sker ved Vidensdebat. De to duelanter vælger hver et emne, hvortil resten af hoffet vælger det sidste emne. Debatten er kendt for at tage tid og trække ud, da hver runde først er overstået når den ene part enten giver fortabt eller begiver sig uden for det valgte debatområde. En udfordring vundet vil altid ende i Wyrdens gunst.

Højtider

Af højtider i hoffet kan følgende nævnes:

Samhain – Også kendt som allehelgensaften eller Halloween. Samhain sender efterårshoffet ud i fuld flor, armeret med alle mulige former for tricks og ballade. Ulig Halloween i America, så kender Løvfaldets Changelings ikke så meget til ”treat”-delen fra ”trick or treat”. I stedet så laver de practical jokes eller gemmer sig for at skræmme folk i natten. Der er dog en mindre undtagelse til dette: alle som slår efterårshoffet følge i deres ballade, slipper selv for at blive udsat for dem.
Hver eneste gang det lykkes for en at skræmme nogen så de flygter væk i frygt, så efterlader man et lille lys eller lanterne på stedet og skal derefter lede efter nye jagtmarker. Det anses som værende meget skidt at skade nogen i løbet af aftenen. Hvis man faktisk gør dette, skal man forvente en hård afstraffelse fra efterårshoffet.
Når klokken slår midnat, stopper aftenens ballade. Selv hvis man er midt i et trick, skal man stoppe og gå tilbage til Freeholdet. Derefter plejer de Changelings som har været en del af aftenens ballade, at mødes og holde en lille fest sammen hvor man deler sine historier om aftenen med de andre.
Siden det er begyndt at blive normalt at gå i kostumer eller med masker, så kan Changelings gå frit igennem byen uden at skulle opretholde deres maske. Mange tager dog stadig normale masker på for at dække deres ansigter.

Hækkapslen – Hvert efterår samler hoffet sig og drager fælles imod et hemmeligt sted i Hækken, og ofrer noget til Hækken, som graves ned. Dette behøves ikke være en levende ting, men er generelt noget som er nemt at flytte rundt på. 
Den samme aften graver de det op som de begravede året inden, og ser på hvilke ændringer Hækken har lavet på genstanden, i det år der er gået. 
De andre hof deltager ikke i denne højtid, og det er meget få uden for hoffet som i det hele taget kender til den.


Vinterhoffet:

Sorg er en følelse som alle oplever på et tidspunkt hvis de har noget at miste, og har man ikke noget at miste, har man så nogensinde elsket? Nogle mister mere end andre, men alle vil prøve at miste en del af sig selv, som de aldrig vil få igen.

Denne sorg er det nemt at lade sig opsluge af, at lade de Sande vinde og give fortabt. Men ud af sorg vokser også de smukkeste ting, som når lyset vokser ud af mørket, som en helbredelse hvor man sammen i sorg kan mødes og begrave stridigheder. Efter sorg kan man se på tilbage og mindes hvad der var, og sætte pris på hvad der var. Noget man ikke ville kunne uden at have mistet det. 

Vinterens hof er hoffet for sorg, de er dem der bringer sorg, og dem der hjælper når andre er i sorg. Det er dem man går til som ny Changeling for at bearbejde den sorg man kan opleve når man kommer ud af Hækken og ser hvad man har mistet. De hjælper en til at acceptere at det man måske har mistet, stadig er inden for rækkevidde, men ikke muligt at holde fast på. At man f.eks. har mistet sin familie, men kan se dem leve deres liv videre. Samtidig er det også dem der bringer sorg til en familie hvor en fetch bliver fjernet fordi den laver problemer.

De er informations samlere, det er dem med Freeholdets hemmeligheder og viden. De er spioner, spejdere og de rådgivere der hvisker dig i øret.

De mener at hvert hof skal kende deres funktion og rolle i Freeholdet. Det vil ikke sige man ikke skal hjælpe hinanden, kun at hvert hof har sin rolle at udføre. Lad Sommerhoffet planlægge et slag, men Vinter gå i forvejen og finde ud af hvor slaget skal slås, lad Forårets politikere om at binde modstandere på hænder og fødder med love, og lad Vinter finde ud af hvilke modstandere der kan bestikkes.

Følelser skal kontrolleres, vis ikke følelser for andre end dem du stoler på, heller ikke inden for hoffet, for hvis alle i Freeholdet ved hvem du elsker og hader, så giver du en magt fra dig og giver den til andre. HVIS du skal vise følelser foran alle, så overvej hvad det betyder for hoffet. Lad dig ikke provokere til at handle impulsivt. Hvis du skal handle, så gør det efter at have tænkt over hvordan, og husk altid at tænke over konsekvenserne af hvad du gør.

At mestre sine følelser er en vigtig ting for ellers ender man som de Sande Feer. For de fleste kan det virke som om Vinterchangelings helst ikke binder sig for meget til noget eller nogen. Det er dog ikke sandt. Vinterchangelings binder sig bare mere i det skjulte og lader kun dem de stoler på, vide det. For hemmeligheder er lig med sikkerhed, især for dem man elsker og holder af.  

Regenten

Vinterens regent bliver valgt af Wyrden. Vinterens regent er en af dem som er svær at udfordre, da det ikke altid kommer til udtryk hvorfor Wyrden har set denne person gunstig. Det er dog kendt af alle, at Vinterens Regent altid sidder der med hoffets og Freeholdets bedste i sinde. Det er sket før at en regent er blevet udskiftet uden nogen anden forklaring end at en krone er skudt frem på en andens hoved. Dette siges at være et varsel om ændring og fare for Freeholdet.

Højtider

Af højtider i hoffet kan følgende nævnes:

Gløder til Aske – Den dag hvor den første sne falder, samler vinterhoffet træ til et kæmpe bål og inviterer resten af Freeholdet til en højtidelighed. Her bliver bålet tændt, og alle i Freeholdet kan kaste en ting som symboliserer noget fra deres menneskelige liv ind i ilden for at repræsentere det liv som de nu har lagt bag sig.

Begravelsesdagen – Dagen hvor Vinterhoffet mindes alle dem som er døde eller fortabte til Sande Feer. Vinterhoffet fletter en skulptur af pil, som alle i Freeholdet derefter kan påklæde med ting der repræsenterer folk der er forsvundet. Hvert Hof har en repræsentant som ”kistebærer” som tager kisten med den dekorerede skulptur til en begravelsesplads, hvor den bliver stedt til evig hvile. Derefter er der gravøl til alle.
Vinterhoffet ser ikke nødvendigvis dette som en sorgens dag, da dem der er gået bort ved døden, nu endelig har bevist at de i sandhed er undsluppet feernes magt og er uden for deres rækkevidde.


Skifte af Højregenten

Hver årstid er der altid en Højregent. Denne Regent er normalt den nuværende årstids regent, så hvis vi er i årstiden vinter vil det normalt være vinterens Regent der er Højregenten.

Overdragelsen af Højregentposten har altid foregået via en traditionel duel imellem den siddende årstids Forkæmper og den efterfølgende årstids udfordrer. Duellen er for det meste et spil for galleriet, hvor Forkæmperen ”taber” kampen imod udfordreren, som derfor vinder Højregent posten til sin egen Regent.