oktober 19, 2021

Relationer

  • Du vil fra spilledelsens side få udstukket 2-4 relationer når du får dit fulde karakteroplæg.
  • Disse relationer er pre-definerede som vigtige bekendskaber for karakteren (der kan være plot og lign. bundet op på disse relationer), men må selvfølgelig gerne uddybes, da de for det meste står i stikordsform.
  • Udover disse, så har du mulighed for at indsende max 1 A4 side, sammen med din karakter. Disse relationer er frit valg på alle hylder og koordineres af spillerne selv. Der vil blive oprettet en Facebook gruppe til formålet. Vi vil gerne opfordre til aktiv deltagelse i denne del af forberedelsen, da interne relationer er en vigtig del af scenariet.