oktober 19, 2021

Setting

Nedenstående er ment som inspiration til settingen, ikke noget som er sat i sten.

Danmark i 1988:

 • Statsministeren hedder Poul Schlüter.
 • Arbejdstiden er nedsat til 39 timer om ugen, men der er tale om forhandling om 37 timer.
 • Den anden oliekrise er efterhånden ved at være lagt på hylden, arbejdsløsheden falder og økonomien er i bedring som fattig 80erne går på hæld. Eller gør den? For det er svært for den almene dansker at se forbedringerne da en ny Skattereform træder i kraft i 1987, populært kaldet Kartoffelkuren. For at standse forbrugsfesten og tvinge danskerne til at spare flere penge op, indfører man renteafgifter på forbrugslån hvilket medfører store huslejestigninger for specielt parcelhusejere. Antallet af tvangsaktioner bliver næsten 3-dobbelt over denne periode til 14.000 i 1989.
 • Modernisering af den offentlige sektor: Brugerstyring, frit forbrugsvalg og decentralisering. Privatisering af offentlige virksomheder.
 • Dette betød også voksende udgifter til overførselsindkomster eftersom som danskere gik fra hus og hjem. Samt større sociale uligheder efterhånden som dagpengemodtagere og pensioner blev nedprioriteret i forhold til selvstændige erhvervsdrivende.
 • Danmark er på vej imod et valg da der er stor debat i folketinget omkring atomspørgsmålet. Skulle skibe med atomvåben ombord have lov til at ligge til havn i DK? Dette kommer som et udfald af nedrustningen på den Kolde Krig og den stigende frygt for atomdrevne kraftværk efter Tjernobyl ulykken i 1986.
 • 1987 er året hvor man første gang hører om begrebet Bæredygtig Udvikling. Det slår fast at økonomisk udvikling er nødvendig, men at naturressourcerne ikke skal udnyttes på en måde hvor fremtidige generationer bliver afskåret fra at få glæde af dem 

I udlandet:

 • Den Kolde Krig er i udrustningsfasen og Sovjetunionen er begyndt at smuldre.
 • 16 marts 1988 udføres et giftangreb på byen Halabja i den kurdiske del af Irak. 3500 – 5000 mennesker dræbes og yderligere 7000 – 10.000 bliver alvorligt såret. Det var historiens største giftangreb mod et civilt område og størstedelen af de ramte var civile.
 • 1987: Første Supernova der kan ses med det blotte øje siden 1604
 • AIDS: AIDS og HIV er stadig et skræmmende fænomen. Sygdommen der tager livet af både Rock Hudson, Liberace og andre promenente stjerner er i fuld udbrud i 1980erne. Det bærer stadig et enormt stigma at være smittet og endnu er man bange for at dele kopper eller give hånd til en der er syg.