oktober 19, 2021

Karakterskabelse

Når du modtager din karakter, så vil den have 2 typer point som definerer karakteren og dens evner. Wyrd og Mondæn.

Din Wyrd bestemmer hvor mange Kontrakter som din karakter behersker og hvor meget Glamour som du kan holde i kroppen. Normalt vil dette ligge imellem 2 og 4 hos de fleste Changelings i Løvfaldet.
Din Wyrd påvirker også hvor mange Eder som din karakter kan opretholde.

Din Mondæn styrer hvor fysisk og mentalt magtfuld din karakter er, og har ingen indflydelse på feernes magiske verden, bortset fra den drømmeverden som alle Changelings har adgang til. Evnerne Mental Styrke, Stamina og Kamp, kan købes for 1 Mondæn point til 1 Evnepoint og man skal have minimum 1 i hver af de 3 evner. Det første point er ikke gratis.

Når du sender din karakter ind til arrangørerne, skal du have defineret hvor meget du har placeret i din karakters Mondæne evner. Din karakters Wyrd er defineret på forhånd når du får dit karakter oplæg tilsendt.

Uddybende informationer om Eder og Kontrakter kan findes på disse sider: Eder, Kontrakter. Er du i tvivl om noget vedrørende regler eller karakterskabelse, så er du altid velkommen til at skrive til 1988larp@gmail.com eller henvende dig i Facebookgruppen til en af de mere erfarne Changelingspillere.


Wyrd

Din Wyrd definerer din maksimale Glamour og om du får ekstra frailties.

Wyrd Maksimum Glamour Ekstra frailty
1 10  
2 11  
3 12  
4 13  
5 14  
6 15 På dette niveau får man en lille frailty
7 20 På dette niveau får man to små frailties
8 30 På dette niveau får man 1 stor og 2 små frailties
9 50 På dette niveau får man 1 stor og 3 små frailties
10 100 På dette niveau får man 2 store og 3 små frailties

Kontraktpoint

En Changeling har udover karakteregenskaber også et antal kontraktpoint svarende til karakterens (Wyrd niveau x2)+1. En Changeling kan som udgangspunkt kun have kontrakter fra sit hofs kontrakter eller den kontrakttype, der hører til karakterens seeming (se under kontraktbeskrivelser). Alle kan dog vælge fra goblinkontrakter.

Når du vælger din karakters kontrakter, skal de ”købes” i rækkefølge. Så for at få kontrakt nr. 2 i en bestemt kontrakt type, skal du først vælge nr. 1 for en af de point du har tilgængeligt og derefter nr. 2.

Den eneste undtagelse til denne regel er goblinkontrakter. For at vælge en goblinkontrakt, skal du blot have et Wyrdniveau svarende til goblinkontraktens niveau, og så koster kontrakten dig et af dine point.

For at kunne tage kontrakter som er bundet til en Seeming, skal din karakter høre til den seeming.

Mantle begrænser brug af hofkontrakter

Mantle repræsenterer, hvor mægtige niveauer af årstidens kontrakter, karakteren kan lære. En karakter kan lære kontrakter på et niveau tilsvarende karakterens Mantle niveau plus 1 inden for sit hofs stier. Hvis man ikke har Mantle indenfor et givent hof, så kan man ikke købe kontrakter fra hoffet, så hvis man eksempelvis har Mantle indenfor sommerhoffet, så er det ikke muligt at købe kontrakter fra vinter. 
Hvis man dog har Court Goodwill, så gør dette det muligt for en karakter at købe Kontrakter fra et andet hof. Så hvis en karakter har Mantle i Sommerhoffet og har Court Goodwill til Vinterhoffet, så kan han købe Vinterkontrakter op til sit Court Goodwill niveau.

En karakter kan kun have Mantle i ét hof. Hofløse kan vælge kontrakter fra det hof, de føler sig mest knyttet til og må lære op til niveau 2 kontrakter fra en af denne årstids kontrakter. Så længe de dog ikke har nogen Mantle, så skal de dog stadig betale dobbelt pris for at aktivere deres Hofkontrakter.
En karakter har kun sin Mantle, så længe denne er en del af sit hof. Hvis karakteren skifter hof, mister karakteren sin gamle Mantle, og starter en ny på niv 1, i sit nye hof. Dog beholder karakteren sine evner, men hvis man bruger kontrakter man normalt ikke har adgang til, pga Mantle, så koster de det dobbelte at aktivere.
Mantle kan udvikle sig i løbet af scenarierne – særligt hvis en ny karakter inden for hoffet bliver dennes leder.

Hvis man skifter hof vil man også opleve forskellen på disse 2 ting da ens Mantle vil ændre sig. Man mister halvdelen (rundet ned) og det man har tilbage vil ændre sig til Court Goodwill, den anden vej rundt ændrer halvdelen af din court goodwill sig også til Mantle når du skifter.


Mental styrke

Mental styrke-værdien afspejler karakterens mentale resistens, intelligens eller måske endda uddannelsesniveau o.l. Uanset årsagen til høj mental styrke giver dette viljestyrkepoint (VP) og bonus til drømmevandring.

Mentale værdier:

Mentale værdier Viljestyrkepoint Bonus til drømmevandring
1 1 Du har 1 Drømmepoint pr dag
2 1 Du har 2 Drømmepoint pr dag
3 2 Du har 3 Drømmepoint pr dag
4 2 Du har 4 Drømmepoint pr dag
5 3 Du har 5 Drømmepoint pr dag
6 3 Du har 6 Drømmepoint pr dag
7 4 Du har 7 Drømmepoint pr dag
8 4 Du har 8 Drømmepoint pr dag
9 5 Du har 9 Drømmepoint pr dag
10 6 Du har 10 Drømmepoint pr dag

Viljestyrke

Alle i spil har et antal viljestyrkepoint baseret på deres mentale styrke (i skemaet overfor). Viljestyrkepoint kan bruges til at modstå mentale evner, og skal bruges til at aktivere en del evner. En karakter genvinder et viljestyrke point ved en nats søvn. Hvis karakteren dog har haft et mareridt, så vil denne ikke genvinde sin viljestyrke.

At modstå mentale evner omhandler primært, at modstå Mentale Kontrakter. Alle kontrakter som kan modstås med Viljestyrke vil være markeret i reglerne for kontrakter med et “M” ved siden af deres overskrift. Hvis du er i tvivl om en kontrakt kan modstås, så spørg den som bruger kontrakten på dig, da det er dem som skal have styr på deres egne kontrakter.
Antallet af Viljestyrke du skal bruge for at modstå en kontrakt, svarer til det Niveau som kontrakten har. Så hvis en person bruger en mental kontrakt som er niveau 2 på dig, så vil det koste dig 2 viljestyre at modstå. Niveau 3 koster 3 Viljestyrke og så videre.

Hvis du når at bruge alt din Viljestyre i løbet af en dag, så vil du generelt blive træt og dvask indtil du genvinder mere viljestyrke. Dette er der ikke nogen definitiv regel omkring, men rollespil dig til det.


Drømmepoint

Drømmepoint giver dig mulighed for at manipulere med dine og andres drømme. Desto flere point du ligger i at lave ændringer i drømmeverdenen, desto større og stærkere påvirker du drømmeverdenen omkring dig. Du kan også bruge Drømmepoint på at beskytte dig selv imod mareridt eller hvis andre forsøger at påvirke dine drømme.

Eksempler på hvad point kan bruges på:
0 point – Du kan gå i dine egne drømme. Det kræver ikke det store fra dig at gå i dine egne drømme og drømmeverdenen er en naturlig del af det at være en Changeling.
1 point – Du kan gå ind i en anden Changelings drøm (Bemærk at de kan også bruge point på at beskytte sig selv). Du kan lave små ændringer på dine egne drømme, såsom at fremtrylle en genstand, som en stol, en nøgle eller et sværd. Du kan beskytte dine egne drømme imod små ændringer.
2 point – Du kan lave større ændringer ved dine egne drømme. Du kan eksempelvis få dine omgivelser til at skifte, så du ændrer omgivelserne fra en ørken til en skov.
Du kan forsøge at lave mindre ændringer i en anden Changelings drøm.
3+ point – Du kan lave store ændringer i drømmeverdenen omkring dig, både i din egen, men også i andres drømme. Ved så store ændringer, kan du dog risikere at tiltrække dig uønsket opmærksomhed…

Det er muligt at bruge sine Drømmepoint på at beskytte sine egne drømme. Dette gøres ved at man, inden man går i seng, fokuserer sine Drømmepoint på at beskytte sit sind. (Du tager kontakt til en arrangør og fortæller hvor mange point du vil bruge på at beskytte dine drømme inden spilstop). Folk som så vil forsøge at invadere dine drømme skal derefter bruge flere point end du har brugt for at kunne trænge ind i din Drømmeverden. Hvis der bruges samme antal, vil den der forsvarer sin Drøm altid vinde.

Drømmepoint er personlige, så det er ikke muligt at være flere personer om at pulje sine point sammen.


Stamina

Stamina er din fysiske udholdenhed i form af f.eks. kondition, rå muskler eller hård hud og stor krop. Vælger du denne karakteregenskab, har din karakter flere kropsproint og evt. panser.

KP:

Dine KP er baseret på din stamina, og alle har en grundværdi på 5. Dette er mængden af kropspoint, du har, før du sætter minimum 1 i stamina. De fleste karakterer har fra 6-10 KP, men evner og andet kan hjælpe til at forhøje denne (skemaet ses herunder).

Panser:

Dette opnås ved hjælp af meget høj stamina eller udstyr ol. Panserværdier kan typisk ikke lægges sammen bortset fra det, du får fra høj stamina, som må lægges til en anden panserværdi. Din panserværdi trækkes fra modtaget skade, hver gang der gives skade. Dog får man altid minimum 1 i skade. Bemærk at nogle slags angreb ignorerer panser hos nogen eller alle.

– Kontrakt skade og alvorlig skade: Ignorere alt panser
– Rent jern: Ignorerer panser på changelings og hækvæsner.
– Koldsmedet jern: Ignorerer panser på changelings og hækvæsner + giver alvorlig skade til True Faes og Changelings.

Stamina værdier Kropspoint Panser
1 +1 0
2 +2 0
3 +3 0
4 +4 1
5 +5 1
6 +6 2
7 +7 2
8 +8 3
9 +9 3
10 +10 4

Kampværdi

Sætter du karakteregenskabspoint i kampværdi, giver du mere i skade, når du er i kamp. Se listen nedenfor:

Kampværdier Basisskade
1 1
2 2
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 5
9 5
10 5
11 6
12 6
13 6
14 7
15 7
16 7
17 8
18 8
19 8
20 9