oktober 19, 2021

Eder

Eden er et løfte om noget bestemt til en anden part eller blot et bånd, Changelingen lægger på sig selv med en tidsramme og en konsekvens, hvis Changelingen skulle bryde eden.
Ud over disse eder findes der en masse andre, og Changelings kan altid selv skabe eder. Nogle karakterer er blot mere trænet eller vant til, hvordan man sammensætter eder, så de fungerer.

At sværge en ed kræver altid et Glamourpoint og et viljestyrkepoint af de deltagende parter med mindre andet er nævnt.

Det er maksimalt muligt at have et antal eder som er ens Wyrd +3.

Alle eder som skal indgås i spil, skal læses og godkendes af en arrangør før de kan tage effekt.

Der er 4 eder som normalt er kendt. Troskabens Ed, Årstidens Ed, Rosen og Tornens Ed og Forsterfamiliens Ed. Der findes flere eder, men disse er ikke alment kendt iblandt Changelings.

Årstidens Ed: Du sværger dig til en årstid og får derved adgang til dens Kontrakter. Ulempen er at du trækker din Glamour på årstidens følelse og at du bliver mærket med dens Mantle.
Varighed: Indtil man ikke længere er en del af hoffet.

Troskabens Ed: Du sværger dig til en Regent fra en af årstidernes hof og denne sværger at beskytte dig som en af dens undersåtter.
Fordelen for Regenten: Regenten har mulighed for at trække 1 Glamour fra en af sine undersåtter. Denne mister selvfølgelig denne Glamour. Regenten kan gøre dette 1 gang pr undersåt pr edens varighed.
Fordelen for Undersåtten: Hvis din Regent går forrest i kamp, så vil dette styrke dig. Du vil få +1 Kamptal så længe din Regent går først i kamp og kæmper ved din side.
Varighed: Edens varighed er i et år og en dag, eller til den bliver brudt eller opsagt i fuld offentlighed.

Fosterfamiliens Ed: Denne ed skabes normalt mellem en Changeling, der for nylig er flygtet fra tornene og en mere etableret Changeling i samfundet. Dette skaber beskyttelse for den nye Changeling men beskytter også Freeholdet fra de problemer, der kommer fra de fejl, nye, uerfarne Changelings kan begå, som kan tiltrække den forkerte opmærksomhed.
Læremesteren får 1 Glamour om ugen fra lærlingen, og lærlingen skylder sin læremester respekt og at være opmærksom og villig hvad angår at modtage læring. Skulle lærlingen bryde sit ord, vil ingen længere stole på eller igen tilbyde at være læremester for karakteren. Skulle læremesteren bryde sit ord, vil hans navn være besudlet og folk vil ikke længere stole på hans løfter ved hans ”gode navn”. Han vil desuden miste 1 Glamour om ugen resten af årstiden.
Varighed: En årstid.

Rosen og Tornens Ed: Denne ed er den ældste ed blandt Changelings og bruges til at introducere en mondæn til at se det skjulte, uden at bede dem om andet end deres fortrolighed med hvad de ser og en tjeneste under den måned eden forløber. Dette gør at den mondæne kan se De Sandes verden og Changelings som det de i virkeligheden er, i en måned. Skulle den mondæne bryde eden under indflydelsen af Rosen og Tornens ed, vil denne være forfulgt af uheld og dårligdom.
Varighed: En måned.