oktober 19, 2021

Clarity

Clarity repræsenterer hvor klart et sind Changelingen har og hvor godt Changelingen kan skelne mellem den virkelige verden, fantasiens og magiens verden, så som Hækken og Arcadia.
Når en Changeling gør bestemte ting som kan ryste dennes sind, eller afvise det menneskelige i Changelingen selv, såsom at slå et menneske ihjel, er der en chance for at Clarity i karakteren svækkes, og denne nu har sværere ved at skelne den ene verden fra den anden. Når en Changeling mister mere af sin Clarity, har dette konsekvenser, både i måden Changelingen begynder at opfatte verden på, men også mere direkte konsekvenser såsom sindssygdomme eller andre mentale problemer.

Clarity værdier:


Niv 10:
Brudshandling – Indgang I hækken, Drømmevandring. Brug af kontrakter til opgaver som nemt kunne havde været klaret uden. Små uforudsete ændringer i tilværelsen.
Konsekvens: Kan se igennem illusioner og anden form for magiske effekter som skjuler andre væsners sande udseende. Kan mærke andre overnaturlige væsners tilstedeværelse. Man kan maksimalt have niveau 1 kontrakter.

Niv 9:
Brudshandling – Brug af tokens eller andre magiske objekter. Gå en dag uden menneskelig kontakt. Mindre selviske handlinger.
Konsekvens – Kan se igennem illusioner og anden form for magiske effekter som skjuler andre væsners sande udseende. Kan mærke andre overnaturlige væsners tilstedeværelse. Kan kan maksimalt have niveau 2 kontrakter.

Niv 8:
Brudshandling – Brud på mindre aftaler eller løfter, specielt omkring fe verdenen. Skift af Hof. Påføre en anden person skade, lige meget om det er med vilje eller ej.
Konsekvens – Kan se igennem illusioner og anden form for magiske effekter som skjuler andre væsners sande udseende. Man kan maksimalt have niveau 3 kontrakter.

Niv 7:
Brudshandling –
Tage bevidsthedsudvidende stoffer. Store uforudsete ændringer i tilværelsen. Tyveri.
Konsekvens –
Ingen

Niv 6:
Brudshandling: Vise sin sande Changeling form til dødelige som ikke er indviede. Gå en uge uden menneskelig kontakt. Åbenlys brug af kontrakter foran vidner. Indbrud.
Konsekvens: Ingen

Niv 5:
Brudshandling – Dræbe en anden Changeling. Dræbe en fetch.
Konsekvens – Ingen

Niv 4:
Brudshandling – Brud på formelle eder. Ekstreme uforudsete i tilværelsen (graviditet, mister dit hjem osv.) lidenskabelige eller impulsive alvorlige forbrydelser (overlagt mord osv.)
Konsekvens: Ingen

Niv 3:
Brudshandling – Aktivt at skade en dødelig ved at hærge deres drømme. Gå en måned uden menneskelig kontakt. Kidnapning. Få en sindslidelse.
Konsekvens – Karakteren har meget svært ved at navigere i hækken og kan ikke finde ud uden hjælp fra et andre væsen.

Niv 2:
Brudshandling – Slå et menneske ihjel. Overlagt gentagende forbrydelser imod andre overnaturlige væsner (seriemord osv.)
Konsekvens – Man har svært ved at skelne virkeligheden og illusioner fra hinanden. Det koster 1 ekstra viljestyrke at modstå mentale effekter.

Niv 1:
Brudshandling – Bruge tid i Arcadia. Forlænget eller intim kontakt med en True Fae. Dødelige identitel bliver ødelagt, efterladt eller fundamental ændret. Forfærdelige forbrydelser som tortur, voldtægt og andre perversioner.
Konsekvens – Karakteren hører konstant sange fra Arcadia…

Uddybende om Brudshandlinger:

Clarity 10 Breaking Points

På Clarity 10 vil enhver brug af kontrakter føre til et brud og kan resultere i et fald. Du er så fastlåst i dit syn på virkeligheden, at selv den mindste påvirkning af magi tillader at der kommer sprækker i din verdensopfattelse.
Hvis du træder ind i hækken, begynder minder fra Arcadia og den underlige logik, som Feernes virkelighed har, at overvælde dig. Du indser at du ikke kan stole på dine sanser, tid eller sted.
For at opretholde så høj en Clarity, så kræver det at du fastsætter en striks rutine, for at få orden og struktur på dit liv. Dette gøres i en stærk kontrast til det kaos som Feernes verden er. Hvis du begynder at bryde disse rutiner, begynder din verden langsomt at smuldre omkring dig. 
Eksempler på disse små ændringer kan være at blive fyret fra et deltidsarbejde, at slå op med en kæreste du har haft i kort tid, at flytte til et andet nabolag i byen. Ændringerne behøves dog ikke kun at være negative; en forfremmelse på arbejdet eller at få kontakt til en ven du ikke har set i flere år, kan også være nok til at rive dig ud af dine rutiner og slå skår i dit verdensbillede.

Clarity 9 Breaking Points

Ved Clarity 9 har du endnu ikke nået det niveau hvor dine egne magiske evner kan ændre dit syn på virkeligheden (ikke at dette nødvendigvis er en god ting, siden dette betyder at du stadig er splittet imellem at være menneske og fe).
Hvis du forsøger at bruge de magiske effekter fra en Token, så bliver du overfuset af minderne du har om de vidunderlige magiske skatte der var hos din Keeper, og som du blev tvunget til at bruge (eller som blev brugt på dig). At bruge en token kommer lidt for tæt på mindet om din Keepers spind af eder og løfter.

Mennesker er sociale væsner og vi kræver kontakt med hinanden for at fungere optimalt. Changelings er ikke mennesker længere, men de skal stadig bruge menneskelig kontakt fra tid til anden for at huske sig selv på at de er i den virkelige verden og at deres verdensbillede stemmer overens med det som menneskene ser.
True Fae legemliggører pludselige indfald, kaotiske luner og total selviskhed. Selviske handlinger, selv de mindste, som f.eks. ikke at hjælpe en ven med en lille ting, fordi du hellere vil blive hjemme og se en fodboldkamp på tv, eller stoppe for at hjælpe en strandet bilist på motorvejen (også selvom personen ikke er i fare), minder dig om hvor slemt din Keeper opførte sig overfor dig.

Clarity 8 Breaking Points

Changelings er væsner af Wyrden. Godt nok i ikke i samme grad som Feerne, men Changelings er ikke desto mindre bundet af dens magt. Ved Clarity 8 ved en Changeling at den ikke kan afvise fe siden af sin natur og blot forsøge at være et menneske.

At bryde et løfte, som ikke er stadfæstet af Wyrden, kan være nok til at man falder. Dette kan være nok til at du bliver mindet om en speciel ondskabsfuld lærestreg som din Keeper lærte dig, for at vise dig vigtigheden i at holde sit ord. Overfor mundæne folk kan løfter som ”Vi ses til frokost på tirsdag” ikke være et stærkt nok løfte til et brud, men ”Jeg lover at jeg når det denne gang” vil være det. Overfor andre Changelings er reglerne lidt mere strikse, da løfter der er lavet indenfor de forskellige Hof bærer en del mere vægt end et løfte der er lavet til en dødelig.

En Changelings Hof er mere end blot en gruppe af ligesindede folk som du bruger tiden med. At vælge et Hof er en seriøs forpligtigelse, som det forventes at du overholder. At bryde et løfte til et hofmedlem, eller at skifte Hof, bryder med en Changelings Wyrd-inficerede natur og vil forsage et brud.

At påføre skade på en anden person er kendetegnet for en Fe. Om de er sadistiske eller ragende ligeglade, så kan de påføre smerte og sorg, uden et øjebliks tanke. Når en Changeling selv foretager sådan en handling, så føler du et øjebliks forfærdeligt slægtskab din Keeper der ryster dig i din grundvold. På nogle måder er tilfældig vold værre end bevidst grusomhed, da dette viser et øjebliks ekko af Feernes mangel på omsorg for andre end dem selv.

Clarity 7 Breaking Points

En Changeling klynger sig til sit syn på virkeligheden med de spinkleste tråde som konstant balancerer imellem sandheden og hallucination. At tage psykofarmaka, såsom Ritalin, Valium eller Xanax, knækker disse tråde og sender dit sind i komplet kaos. En Changeling bliver sendt ind i en mareridtslignede verden af hallucinationer og minder fra Arcadia som bliver uhyggeligt virkelige på grund af stoffernes påvirkning.
Selvom en Changelings liv ikke behøves at være lige så rigidt struktureret som en Changeling med Clarity 10, så kræver dit liv stadig en vis form for struktur og store uforudsete ændringer i dit liv, kan påvirke dit verdenssyn. At flytte til en ny by, at afslutte et langt forhold eller lang karriere, eller pludselige økonomiske problemer tæller alle som ændringer der er store nok til at det kan forsage et brud.
At stjæle mindre genstande (eksempelvis en andens pung, eller genstande som er mindre end 500 kroner værd) bringer også en risiko med sig for brud. Feerne sætter ikke rigtigt deres lid til konceptet om ejerskab, med mindre det er deres egne ting. Mange Changelings finder derfor tanken om tyveri, lidt for tæt på konceptet bag deres egen kidnapning.

Clarity 6 Breaking Points

Changelings er afhænge af kontakt med mennesker for at have en ramme for deres syn på virkeligheden. Når et menneske bliver påvirket af ting fra feernes skjulte verden, enten via at en Changeling viser sit sande udseende, eller ved at være vidne til et direkte bevis på at der findes magi, så bliver en Changeling mindet om den første gang den selv så den vidunderlige og forfærdelige verden som Arcadia er.
Som ved Clarity 9, så kræver en Changeling at den holder kontakt med mennesker for at holde sig i kontakt med sin menneskelige side. Hvis der går mere end en uge hvor en Changeling ikke ses med et normalt menneske, så begynder fe siden langsomt at fylde mere i dens sind og påvirker derfor synet på virkeligheden omkring den.
Groft tyveri er også noget som kan være til grund for et brud på dette niveau. Eksempler på dette kan f.eks. være indbrud eller biltyveri. Minderne omkring de ting som en Changeling har været tvunget til at gøre for sin Keeper begynder at være sværere at ignorere.

Clarity 5 Breaking Points

Fra en True Faes synspunkt, så er en Changeling intet andet end et stykke legetøj som de kan more sig med i en kort periode af deres uendelige eksistens. True Faes er fuldkommen ligeglade med deres tjeneres velbefindende og deres liv, så når en Changeling slår en anden Changeling ihjel, så tillader de at en del af deres Keepers syn får adgang til deres sind. Denne monumentale afstumpethed kan knuse en Changelings sind som et spejl og vil sende hans psyke dybere ind i vrangforestillingerne.
Få Changelings ser det at slå en fetch ihjel som værende en dårlig ting, men lige meget hvordan man vender og drejer det, så vil det have en negativ påvirkning på en Changelings psyke. En fetch er, i hvert fald delvist, en del af den Changeling som den blev sendt ud for at tage pladsen for. Skabt af skygger, skrald og Glamour, er den sendt ud for at tage den plads som du efterlod dig da du blev taget til Arcadia for at lide. Der skal ikke den store poet til at se den forfærdelige metafor det kan være, at du slår dit mundæne dødelige liv ihjel.

Clarity 4 Breaking Points

Hvis det er bryde et normalt løfte kan skabe ubalance i en Changelings Wyrd, så er det at bryde en formel ed eller løfte, et kæmpemæssigt jordskælv. Det at en Changeling ignorerer sin Wyrd, og de løfter som er styrket af denne, er lige så farligt som at ignorere sin menneskelighed. Begge er brud som sender Changelingens sind i kaos, så derfor er det ekstremt sjældent at en Changeling giver sit ord på noget.
Ekstreme uforudsete livsændringer kan ryste en Changeling i sin grundvold. I forhold til mindre uforudsete livsændringer, så er de ekstreme livsændringer sjældent gavnlige. Eksempler kan være at miste sit hjem og alt hvad man ejer til en brand eller stormflod, at miste et nært familie, et motley-medlem dør, eller at flytte til et andet land er alle eksempler på ekstreme livsændringer.

Clarity 3 Breaking Points

I mareridtsriget som er Arcadia, er Changelings underlagt deres Keepers evigt skiftende lune og dennes evne til at ændre virkeligheden omkring dem, lige så let som en Changeling kan ændre drømmene for en dødelig. Det er derfor ikke svært at se hvorfor det er et brud, når en Changeling bruger sine evner indenfor drømmevandring til at ødelægge drømmene hos et menneske, når sammenligningsgrundladet er så stort. Det er specielt værd at huske, for at kunne gå i en persons drømme, så skal en Changeling havde indgået en ed med mennesket inden, så dette vil være endnu et tillidsbrud som nok sender minderne tilbage til Arcadia.

Lange perioder uden menneskelig kontakt kan få selv den mest standhaftige person til at blive en lille smule ustabil. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse at Changelings derfor er mere påvirkede end normale mennesker hvis der mere end en måned imellem de gange de har kontakt med mennesker. Så lang tid uden kontakt med et menneske, kan få en Changeling til at overveje om de i det hele taget er sluppet ud af Arcadia eller om de stadig kan være fanget derinde. De begynder langsomt at glemme de små nuancer såsom menneskelig opførsel og begynder at vise små upassende følelsesmæssige udbrud.

Kidnapning er, åbenlyst, en direkte tilknytning til enhver Changelings eksistens. Selv dem der teknisk set ikke er blevet taget af deres Keeper, eksempelvis fordi de ”kom til” at gå ind i hækken, bliver de mindet om det øjeblik hvor de første gang mødte deres Keeper og blev taget med til Arcadia. Det at kidnappe en dødelig, lige meget hvor noble ens intentioner måtte være, vil få minderne om ens egen tur til Arcadia til at skylle ind over sig, og vil efterlade selv den mest standhaftige Changeling som et rystende og hulkende vrag.

En Changelings sind er overraskende skrøbeligt. Igennem den Glamour som gennemsyrer deres krop, er de allerede udsat for et utal af virkelighedsvridende effekter omkring dem, så det at de skulle få en sindslidelse vil kun gøre det endnu mere besværligt for dem at skelne hvad der er rigtigt og forkert ved virkeligheden omkring dem.

Clarity 2 Breaking Points

Når en Changeling slår et menneske ihjel, så er det mere end et simpelt drab. Mordet på et menneske er det ultimative skridt imod True-fae personlighed; overbevisningen om at du har total råderet over personens liv. 
Hvad der adskiller det at dræbe et menneske i forhold til at dræbe en Changeling er, at når du dræber en Changeling, så adskiller du dig fra din menneskelige side i et kort øjeblik, men når du slår et menneske ihjel, så afviser du at du på noget tidspunkt har været menneske i det hele taget. Denne tanke bringer dig tættere på den umenneskelige galskab som din Keeper havde.
At have et afslappet og afstumpet forhold til kriminelle handlinger falder under samme kategori. Ved at begå skumle handlinger, bliver du mere og mere som din Keeper, end du nok vil indrømme. Det er nemmere for dig at retfærdiggøre sådan nogle handlinger imod andre overnaturlige væsner, siden de udfylder den samme ”unaturlige” niche som andre Changelings gør. 

Clarity 1 Breaking Points

Clarity 1 breaking points er den slags tilfælde som kan ødelægge en Changelings sind på få øjeblikke.
At bruge tid i Arcadia vil med det samme bringe alle de forfærdelige minder du har haft om din tid derinde tilbage i dit sind. Ethvert blik på verdenen omkring dig bliver fyldt med minder fra din tid derinde og hvis du er i stand til at få sovet, vil alle dine drømme være fyldt med virkelighedsfulde og specifikke mareridt, som om at sløret af glemsomhed er blevet fjernet totalt fra dit sind.

Kontakt med en True Fae i en længere periode vil også påvirke en Changelings sind, dog ikke i så stor en grad som en rejse tilbage til Arcadia. Det sker fra tid til anden at en True fae bliver bortvist fra Arcadia til den virkelige verdens, men selvom de er i de dødeliges verden, så tæller de stadig som værende en fe i forhold til brud. Mindre sandsynligt er det dog at en True fae manifesterer sig i de dødeliges verden. Længerevarende kontakt (eller intim kontakt af enhver varighed) fremkalder de stærkeste og bitterste minder om en Changelings tid i fangenskab. Selv den mindste tilstedeværelse af en True fae kan være nok til at få en Changelings verdenssyn til at slå skår som det fineste porcelæn.

(Med forlænget kontakt tænkes der minimum en times nærvær med en True fae. Så hvis du skulle komme op i en kamp imod en True fae, og mirakuløst overleve det, så vil du med stor sandsynlighed ikke opleve et brud.)